Nog geen nieuws beschikbaar.

Privacy verklaring

 
Cirkel Vastgoed Advies B.V. Cirkel Vastgoed Advies B.V., gevestigd aan de Seinestroom 13, 
2721 CE Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
Cirkel Vastgoed Advies BV
Maasdamstraat 16
2729 JG Zoetermeer 
Telefoonnummer: 079-3313221
Website: www.cirkelvastgoedadvies.nl
 
R.A.H. van den Heuvel is de Functionaris Gegevensbescherming van Cirkel Vastgoed Advies B.V. Hij is te bereiken via administratie@cirkelvastgoedadvies.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Cirkel Vastgoed Advies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft)verstrekt.
Dit zijn onder andere:
NAW gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Uw bankrekeningnummer
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Cirkel Vastgoed Advies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
technisch beheer van onroerend goed waar u deel van uitmaakt
technisch beheer voor Verenigingen van Eigenaren waar u deel van uitmaakt
u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
het afhandelen van betalingen in het kader van onze dienstverlening
 
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Deze bewaren wij zolang dit noodzakelijk is of wettelijk noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden of:
5 jaar na beëindiging van onze werkzaamheden van een complex waar u deel van uitmaakt
5 jaar na beëindiging van een huurcontract.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden nimmer gedeeld met andere bedrijven of instanties voor advertentie - en of reclamedoeleinden of ongewenste e-mail.
 
Uw gegevens worden wel gedeeld met bedrijven die namens onze organisatie opdracht krijgen voor het uitvoeren van werkzaamheden aan uw complex of huurwoning waardoor het betreffende bedrijf met u in contact kan komen voor het maken van een afspraak of het uitvoeren van werkzaamheden.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cirkel Vastgoed Advies B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft volgens de privacywetgeving het recht:
om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit laatste alleen als de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. 
om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cirkel Vastgoed Advies B.V. 
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging in te dienen van uw persoonsgegevens,
dit verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u per e-mail sturen naar administratie@cirkelvastgoedadvies.nl of per brief aan: Cirkel Vastgoed Advies BV, Maasdamstraat 16, 2729 JG Zoetermeer onder vermelding van “privacy”.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. (uw pasfoto en bsn nummer graag onleesbaar maken i.v.m. uw privacy) Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cirkel Vastgoed Advies B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@cirkelvastgoedadvies.nl
 
Aanpassing / wijziging privacyreglement
Dit regelement kan door wijziging van de geldende wet en regelgeving worden aangepast / gewijzigd.
 
 
Mei 2018
 
Download hier de Privacy Verklaring van Cirkel Vastgoed Advies B.V. als PDF bestand.
^ terug naar boven