Bestuur en Commissies

Voorzitter

In toenemende mate komt het voor dat binnen een V.v.E. er niet voldoende animo is om deze functie te vervullen door een van de eigenaren. Dit kan van tijdelijke aard zijn maar ook voor een langere periode. Gezien onze ruime ervaring in het uitvoeren van bestuursfunctie (s) is er een mogelijkheid om onafhankelijke externe voorzitter in te huren.
De werkzaamheden kunnen onder ander zijn het voorbereiden van de ledenvergadering in samenspraak met de beheerder, het voorzitten van de ledenvergadering en het afwikkelen van de vergaderbesluiten. Let wel, het is altijd beter om binnen uw V.v.E zelf voor invulling zorg te dragen.

Technische commissie

De technische commissie is vaak de spil binnen een Verenging van Eigenaren omdat door deze commissie het onderhoud wordt geadviseerd aan haar leden. Mocht deze commissie niet uit de eigen leden kunnen worden gevormd dan is het mogelijk om met onze kennis en ervaring deze werkzaamheden ten uitvoer te brengen als onafhankelijke adviseur.

Bemiddeling bij conflicten

Binnen een V.v.E. kan de saamhorigheid wel eens tekort schieten waardoor over en weer ruzies kunnen ontstaan. Vaak zijn het kleinigheden maar soms ligt het probleem gecompliceerd. Denk aan ruzies over geluidoverlast, het niet voldoen aan de regels genoemd in de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement, bestuurscrisis enz. Door bemiddeling (mediation), kunnen dit soort problemen vaak worden opgelost.
 

^ terug naar boven