Nog geen nieuws beschikbaar.

Techniek en Onderhoud

Dagelijks onderhoud

Het is nuttig om het uitgevoerde dagelijks onderhoud te analyseren maar ook te controleren. Het controleren van het dagelijks onderhoud heeft als voordeel dat de kwaliteit van de aannemer kan worden vastgesteld. Dit kan ook een kwaliteitscontrole zijn op de schoonmaker of liftinstallateur. Op basis van vaste afspraken kunnen de contractpartners worden gevolgd of gecontroleerd op hun werkzaamheden.

Groot Onderhoud

Het groot onderhoud kan op diverse wijze worden vastgesteld. U kunt strikt het meerjarenplan volgen of door middel van een jaarlijkse schouw laten vaststellen welk onderhoud noodzakelijk is. De schouw zal worden vastgelegd door middel van een rapportage aangevuld met foto’s en zal worden toegelicht aan het bestuur en/of de technische commissie. Gezamenlijk kan worden bepaald welke werkzaamheden prioriteit hebben.

Aanvragen en beoordelen van offertes

Aan de hand van het meerjarenplan, de jaarlijkse schouw of in overleg met het bestuur of de technische commissie, het aanvragen van offertes met een duidelijke omschrijving. Na ontvangst het opstellen van een advies naar het bestuur of technische commissie en het advies gereed maken voor de ledenvergadering. (indien noodzakelijk met een voorstel tot een extra bijdrage)

Begeleiden / controleren van uit te voeren werkzaamheden

De werkzaamheden van een aannemer dienen te worden gecontroleerd. U geeft immers een opdracht van vele duizenden euro’s en die wilt u goed besteedt hebben. Bijstelling en aansturing van de uit te voeren werkzaamheden blijven noodzakelijk. Van de controle wordt een verslag gemaakt zodat u op de hoogte blijft van de voortgang. In dit onderdeel is ook begrepen het goedkeuren van deelfacturen en de eindfactuur. Voorafgaand aan de uitvoering zal worden bepaald met welke frequentie het werk zal worden bezocht.

Oplevering

Bij een nieuwbouwcomplex is het noodzakelijk de gemeenschappelijke delen op te leveren. Ook voor dit onderdeel is kennis aanwezig om dit voor u te verzorgen. Het opleveren van het complex gaat vaak in meerdere stappen namelijk: opleveren / definitieve oplevering / vergaren van alle relevante informatie voor de V.v.E. (tekeningen / contractpartners enz.)

Meerjarenonderhoudsplan

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een van de belangrijkste zaken die binnen een V.v.E. geregeld moet zijn. Niet alleen uit wettelijk oogpunt maar ook vanwege uw verantwoordelijkheid vanuit de V.v.E. U heeft namelijk de gezamenlijke verantwoordelijkheid om uw vastgoed in stand te houden. Denk aan de herbouwwaarde van uw complex en u begrijpt dat het een flinke waarde vertegenwoordigt.
De werkzaamheden die kunnen worden verricht bestaan uit het opstellen van een plan, het updaten van het plan na een periode van 5 jaar, het controleren van door derden opgestelde plannen of er niet teveel is opgenomen maar vooral ook niet te weinig. In het laatste geval het met de betreffende partij bespreken van de eventuele aanpassingen.

Contractbeheer

Contractbeheer houdt in eerste instantie in dat de door u afgesloten contracten worden gecontroleerd op de juiste uitvoering. Deze controle kan eenmalig zijn maar er kan ook worden afgesproken dit op regelmatige basis te doen. Van deze controles krijgt u een verslag met daarin opgenomen een advies. In tweede instantie zullen de door u afgesloten contracten worden gecontroleerd of alle zaken wel opgenomen zijn. Ook hiervan ontvangt u een verslag met een advies.

^ terug naar boven